• Msze Święte i nabożeństwaMsze Święte w niedziele i święta: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00, 19.15 (Akademicka)
  • Historia Parafii8 września 1948 r. po wydzieleniu parafii Najświętszego Imienia Maryi w Rakowicach z macierzystej parafii św. Mikołaja2 ziściły się oczekiwania wiernych z Wieczystej, kiedy to teren ten został przez ks. arcybiskupa Eugeniusza Baziaka dekretem z dnia 15 listopada 1952 r. powierzony opiece pijarów z nowej parafii
  • Matka Boża MiłosierdziaPrzy naszym kościele znajduje się Ostra Brama. Umieszczony w niej obraz jest kopią Obrazu Wileńskiego. Obraz ma oryginalne wymiary tzn. 2 x 1,63 m. Na nim Matka Boża ubrana jest w szaty królewskie i ma koronę. Zamówił go i przywiózł z Białegostoku ks. Stanisław Abłażewicz. Poświęcenia Kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej dokonał J.E. ks. Kardynał Franciszek Macharski 30 kwietnia 2001 r.

            

            

AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA